نماتدها، نشانگرهای زیستی آلودگی خاک به فلزات سنگین

چکیده:
فراوانی و حضور همه جایی نماتدها در اکوسیستم های مختلف آنها را به یکی از بهترین نشانگرها جهت پایش آلودگی های زیست محیطی تبدیل کرده است. از بین ارگانیسم های موجود در خاک، نماتدها بعنوان یکی از بهترین شاخص های زیستی جهت شناسایی اختلالات موجود در خاک از جمله آلودگی خاک به فلزات سنگین مطرح می باشند. تحقیقات انجام شده پیرامون تاثیر فلزات سنگین از جمله سرب،کادمیوم،کروم،مس،نیکل،روی و سلنیوم روی جنس های مختلف نماتدها از گروه های مختلف تغذیه ای و از طریق تحلیل شاخص های مرتبط با تنوع و اجتماع نماتدها نشان دهنده تاثیر قابل توجه افزایش غلظت فلزات مذکور روی جمعیت برخی از جنس های نماتدها است؛ اما با وجود خصوصیات منحصر بفرد نماتدها در پایش آلودگی های خاک، تعمیم دادن اثرات مشاهده شده آلودگی های ناشی از فلزات سنگین بر روی اجتماع نماتدها، دشوار به نظر می رسد؛ چرا که نوع اکوسیستم، مقیاس مکانی و همچنین خصوصیات منطقه ای از جمله pH خاک، پوشش گیاهی و وجود فون نماتدهایی که از قبل در خاک حضور دارند می تواند تجزیه و تحلیل نتایج این گونه اطلاعات را تحت تاثیر قرار دهد؛ بنابراین لازم است، در تحلیل شاخص های جمعیتی نماتدها، جنس هایی از نماتدها را که باعث ابهام در پیشگویی می شوند را حذف و بر روی جنس های شناخته شده ای که قابلیت بروز واکنش به یک محرک مداخله گر در محیط خاک را دارند، متمرکز گردد. در این صورت تحلیل شاخص های جمعیتی هم قابلیت پیشگویی خوبی دارند و هم از لحاظ اقتصادی با صرفه تر هستند. مثال هایی از جنبه های کاربردی و تجاری نماتدها در پایش آلودگی زیستگاه های آبی به آلودگی هایی مانند آلودگی های ناشی از مواد شیمیایی در سایر کشورها و جود دارد. در این راستا بهره گیری از نتایج تحقیقات سایر کشورها، توسعه تحقیقات کاربردی در این زمینه و رفع محدودیت های موجود می تواند زمینه ساز استفاده از نماتدها در پایش آلودگی خاک به فلزات سنگین باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
113 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p1809773 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.