اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی

چکیده:
مقدمه
روش های تمرینی مختلفی جهت کاهش عوارض داروی دوکسوروبیسین ارایه شده اند که به نظر می رسد با توجه به شرایط بیماران، زمان شروع تمرینات، طول دوره و استرس تمرینی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند. از این رو، هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر حفاظتی تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی بود.
روش ها
42 سر Rat بالغ نژاد Wistar، در 6 گروه (7 = n) شامل جوان، سالمند، سالمند + سالین، سالمند + دوکسوروبیسین، سالمند + دوکسوروبیسین + تمرین اختیاری و سالمند + سالین + تمرین اختیاری قرار گرفتند. تمرین اختیاری، در قفس های مجهز به چرخ دوار و شمارشگر مسافت، به مدت 6 هفته به صورت انفرادی و آزادانه انجام شد. هم زمان با 15 روز پایانی تمرین، دوکسوروبیسین یا محلول سالین با دز روزانه ی 1 میلی گرم/کیلوگرم (دز تجمعی 15 میلی گرم/کیلوگرم) تزریق شد. 48 ساعت پس از اتمام تمرین، بافت برداری از کبد برای ارزیابی بیان پروتئین های Bax و B-cell leukemia 2 (Bcl-2) جهت بررسی آپوپتوز به روش Western blot انجام شد.
یافته ها
آزمون One-way ANOVA نشان داد در گروه های تمرینی نسبت به سایر گروه ها، میزان بیان پروتئین Bax و نسبت Bcl-2/Bax کاهش معنی دار و بیان پروتئین Bcl-2، افزایش معنی داری یافته بود.
نتیجه گیری
تمرین اختیاری قبل و حین شیمی درمانی، ممکن است بتواند از طریق کاهش پروتئین Bax و نسبت Bcl-2/Bax، باعث کاهش آپوپتوز و افزایش بقا در هپاتوسیت های سالم سالمندان و در نتیجه، کاهش عوارض دوکسوروبیسین شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1810505 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.