بررسی تغییرات وضعیت همودینامیک در افراد مبتلا به فشار خون بالا بعد از حجامت

چکیده:
سابقه و هدف

پرفشاری خون سومین عامل مرگ و میر در جهان است. با توجه به اینکه 50 درصد مبتلایان در درمان پرفشاری خون با روش های دارویی موفق نیستند؛ پرداختن به روش های درمانی غیر دارویی مناسب، موثر و کم هزینه مثل حجامت می تواند موثر باشد ،لذا این تحقیق انجام گرفت.

مواد و روش ها

یک بررسی توصیفی است که در افراد مبتلا به هیپرتنشن مراجعه کننده به مرکز حجامت انجام شده است . از بین افرادی که برای حجامت مراجعه کرده بودند 25 نفر که مبتلا به هیپرتنشن بوده و داروی ضد فشار خون دریافت می کردند انتخاب شدند .فشار خون سیستول، دیاستول و نبض قبل و بعد از حجامت بررسی شد. داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری گردید و با کمک آزمون paired T test مورد قضاوت اماری قرار گرفت.

یافته ها

تحقیق بر روی 25 نفر انجام گرفت. میزان کاهش فشار خون سیستولیک 0/98±0/94 p<o/0001)) و برای فشار خون دیاستولیک 0/78±0/46 p<0/0001)) بود و تغییرات نبض 2/8±3 کاهش یافت p<0/05)).

بحث و نتیجه گیری

بنظر می رسد که حجامت می تواند در بهبود وضعیت همودینامیک مبتلایان به فشار خون بالا کمک کند

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
309 -313
لینک کوتاه:
magiran.com/p1811805 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.