نقش شبکه سازی در حل مسائل راهبردی خوشه های کسب وکار طلا و توسعه اقتصاد منطقه ای

پیام:
چکیده:

مسائل راهبردی خوشه‏ های کسبوکار منتج از عملکرد ضعیف اکثر بنگاه های عضو خوشه در برخی از حلقه های زنجیره ارزش است، که منجر به کاهش ارزشافزوده خوشه میگردد. با عنایت به اینکه مسائل راهبردی خوشه مشکل مشترک بسیاری از بنگاه های فعال در خوشه است، بنابراین سرمایهگذاری هدفمند در جهت حل آنها باعث می شود ارزشافزوده جمعی بنگاه ها افزایش یافته که در نتیجه آن زمینه توسعه پایدار اقتصاد منطقهای فراهم میآید. در پژوهش حاضر از الگوی محکزنی مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش رشته صنعت، جهت شناسایی شکافهای عملکردی و مسائل راهبردی خوشه استفاده شده است. بر این اساس، در گام اول، با استفاده از روش تحقیق مطالعه موردی، زنجیره ارزش خوشه طلا مورد تحلیل قرار گرفت. در گام دوم، به منظور شناسایی شکافهای عملکردی خوشه، با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، زنجیره ارزش خوشه با زنجیره ارزش رقبا مقایسه گردید. در گام سوم با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت و تحلیل عوامل کلیدی موفقیت، دلایل بروز مسائل راهبردی خوشه و راهکارهای حل آنها مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس نتایج پژوهش، مسائل راهبردی خوشه طلا عبارتند از: مهارت پایین نیروی کار، ضعف در فناوری تولید، ضعف در بازارشناسی، ضعف در طراحی زیورآلات، ضعف در برندینگ و بازارهای محدود محلی. حل این معضلات به دلیل محدودیتهای مالی، بازاریابی و منابع انسانی بنگاه های عضو خوشه طلا مستلزم شبکه سازی و اقدام جمعی است. همچنین از طریق فعالیتهای شبکهسازی ذینفعان خوشه توانمند می شوند که در نتیجه، اعضای خوشه بدون نیاز به حمایت بیرونی و با اتکا بر توانمندی جمعی خود میتوانند مسائل خوشه را حل نموده و زمینه توسعه درونزا منطقه را فراهم آورند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p1830873 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.