نقش اینتگرینها و کاربرد آن در توسعه داروهای ضدویروسی

چکیده:
اینتگرینها، خانواده بزرگی از مولکولهای چسبان و تحت کنترل سلول میباشند که در شرایط متفاوت، مانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند؛ از طرفی در جذب و ورود سلولهای کمکی و ایمنی به محل عفونت نقش بسزایی دارند و از سوی دیگر میتوانند هدف خوبی برای ویروسهای بیماریزا جهت ورود، استقرار و تکثیر آنها در سلول نیز باشند. ازآنجاییکه ویروسها مکانیسمهای مختلفی را برای ورود و نفوذ به سلولها انتخاب میکنند، مقایسه این روش ها در سطح اینتگرینهای مورداستفاده آنها به روشن شدن هرچه دقیقتر مکانیسمهای اجرایی ویروس در عفونتزایی و نحوه تداخل آنها با سلول میزبان کمک خواهد کرد. در این راستا هدف این مطالعه شناخت هرچه بیشتر ارتباط ویروسهای رایج ازجمله آدنوویروس، پاپیلوماویروس، هرپس ویروس، هانتاویروس، روتاویروس، اکوویروس، ویروس بیماری پا و دهان گاو، ویروس کوکساکی تیپ 1 ،پاراکوویروس انسانی تیپ 1 و ویروس نقص ایمنی انسانی تیپ 1 با اینتگرین و میان کنشهای موجود بین آنها جهت کاربردهای درمانی و یا پیشآگهی بهتر بیماری ایجادشده توسط این ویروسها است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
582 -593
لینک کوتاه:
magiran.com/p1838906 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.