گیاهان دارویی موثر در درمان خارش براساس منابع طب ایرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
خارش، «احساس ذهنی منجر به خاراندن» می باشد که در اثر تحریک گیرنده های خارش در پوست یا ازطریق پاسخ تحریک گیرنده های پوستی درد یا لمس ایجاد شود. در طب ایرانی از خارش با عنوان حکه یاد می شود. عوامل متعددی باعث ایجاد خارش شده و داروهای مختلفی هم برحسب علت آن برای درمان به کار می روند که گاها پرهزینه و غیر قابل دسترسی یا دارای عوارض جانبی قابل توجه می باشند، لذا استفاده از فرآیندهای کوتاه مدت و با هزینه بری کمتر برای کشف داروهای موثر در درمان بیماری ها ضروری به نظر می رسد. استفاده از تجربیات طب سنتی در استفاده از گیاهان و ادویه طبی می تواند در این زمینه راهکار موثری باشد. در این مطالعه کتابخانه ای، ابتدا با کلیدواژه خارش در 3 کتاب مرجع داروشناسی طب ایرانی شامل «قانون فی الطب»، «تحفه المومنین» و «مخزن الادویه» جست وجو و مفردات مربوطه استخراج شد.
در این مطالعه، کلیدواژه ی خارش در سه کتاب مرجع داروشناسی طب ایرانی یعنی القانون فی الطب، تحفه المومنین و مخزن الادویه جست وجو گردید و تعداد 60 مفرده ی صرفا گیاهی که اثرات قابل توجه بالینی در درمان خارش دارند استخراج شد. سپس میزان تاثیر هر دارو براساس مستندات موجود طبقه بندی شد؛ بنابراین استفاده از تجربیات غنی طب ایرانی در تهیه داروهای جدید برای خارش توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1843072 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!