بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر

چکیده:
کتاب دوجلدی فقه و سیاست در ایران معاصر، به قلم داود فیرحی در سال 1392توسط نشر نی به زیور طبع آراسته شده است. کتاب مذکور، از یک سو در راستای پاسخ گویی به رابطه دین و دموکراسی و به گفته نویسنده به دنبال «ارزیابی موقعیت دموکراسی در جامعه دینی، با تکیه بر امکانات دانش فقه» است؛ و از سوی دیگر، این مهم را در دستگاه فقه سیاسی اسامی به خصوص فقه سیاسی شیعه کاوش می نماید. از این رو، درصدد نشان دادن سیر تحول فقه سیاسی شیعه در بحث حکومت کردن و رابطه آن با دموکراسی از مشروطه تا جمهوری اسامی است. نویسنده در نوشتار پیش رو، پس از معرفی و ذکر بعضی از نکات مثبت کتاب، برخی ماحظات روش شناسانه و محتوایی هر دو جلد کتاب را تشریح می کند.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
111 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1844402 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!