تحلیل محتوای مقالات تغذیه ای منتشر شده در مجلات عامه پسند اجتماعی فارسی در سال 1394

چکیده:
سابقه و هدف
تحلیل محتوا از تکنیک های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل محتوای مقالات تغذیه ای مندرج در پرتیراژترین مجلات عامه پسند اجتماعی فارسی ایران در سال 1394 انجام شد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به روش تحلیل محتوا انجام شد. نمونه پژوهش متشکل از 5 مجله عامه پسند اجتماعی دارای بالاترین تیراژ بود. ابزار گرداوری اطلاعات، سیاهه وارسی بود. ضریب کاپا برای تعیین پایایی کدگذاری پیام ها محاسبه شد که با مقدار 73/0 قابل قبول بود. برای بررسی مواد غذایی دارای بیشترین فراوانی و بررسی دقیق تر ارتباط تاثیر مثبت یا منفی آنها روی بیماری های مختلف از تحلیل هم واژگانی استفاده شد. برای این کار با استفاده از نسخه ششم برنامه Ucinetسنجه های مرکزیت آن استخراج و در نهایت نقشه هم رخدادی واژگان با استفاده از برنامه NetDraw ترسیم شد.
یافته ها
از مجموع 644 مطلب تغذیه ای شناسایی شده 10810 پیام تغذیه ای استخراج شد. مجله روزهای زندگی با 3615 پیام، بیشترین پیام ها را منتشر کرد. 83/56 درصد مطالب دارای نویسنده مشخص بودند. 5/95 درصد از مطالب نقش آگاهی دهنده داشتند و اغلب پیام ها (21/61 درصد) دارای صحت علمی بودند. مواد غذایی دارای بیشترین فراوانی عبارت بودند از: انواع فلفل، سیر، مرکبات، آب، چای، شیر، انواع مغزدانه ها، ادویه ها، لبنیات، روغن زیتون و بادام. تحلیل هم واژگانی کلیدواژه های مقالات نیز نشان داد مواد غذایی مانند میوه ها و سبزی ها، ویتامین ها و مواد معدنی، انواع مغزدانه ها و قهوه و چای برای درمان یا تقویت ارگان هایی مانند قلب، دیابت، پوست و مو، سیستم گوارشی، افسردگی و انواع سرطان ها مفید و سودمند گزارش شده اند.
نتیجه گیری
می توان گفت مطالب تغذیه ای مندرج در مجله های مورد بررسی از صحت علمی نسبی برخوردار بوده اند اما انتظار می رود دست اندرکاران این مجلات بیشتر به مسئله استناد، ذکر منبع، استفاده از نظر متخصصان تغذیه توجه نشان دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1847613 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!