اثر فاصله بین ردیف بر معماری، عملکرد وش و کیفیت بذر ارقام پنبه (Gossypium hirsutum L.)

چکیده:
به‏ منظور بررسی اثر فاصله ردیف بر معماری، عملکرد و کیفیت بذر پنبه یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار در گرگان در سال زراعی 1391 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل فاصله ردیف در سه سطح 20، 40، و 80 سانتی متر در سه رقم ساحل، سپید و گلستان بود. در این مطالعه ساختار و ویژگی ‏های هندسی گیاه به طور معنی‏ داری تحت تاثیر فاصله ردیف قرار گرفت. به طوری که با کاهش فاصله ردیف از 80 به 20 سانتی‏متر ارتفاع بوته، تعداد و طول شاخه‏ های رویا و زایا کاهش، اما شاخص سطح برگ، ماده خشک تولید شده در واحد سطح و ارتفاع تشکیل قوزه به طور معنی‏ داری افزایش یافتند. با وجود کاهش معنی ‏دار تعداد و اندازه قوزه در هر بوته با کاهش فاصله ردیف، عملکرد وش ثابت بود که این به دلیل افزایش تعداد بوته و در نتیجه تعداد قوزه در واحد سطح رخ داد. بیش‏ترین کیفیت بذر (جوانه ‏زنی و قدرت بذر) در رقم گلستان در فاصله ردیف 20 سانتی متر و در دو رقم دیگر در فاصله ردیف 40 سانتی‏متر مشاهده شد. کم‏ترین قدرت بذر در هر سه رقم در فاصله ردیف 80 سانتی متر به دست آمد. به ‏طور کلی، کاهش ارتفاع بوته و افزایش ارتفاع تشکیل قوزه (تسهیل برداشت مکانیزه)، افزایش شاخص سطح برگ و ماده خشک در واحد سطح، ثبات عملکرد و در نهایت افزایش کیفیت بذر در فاصله ردیف‏ های کم‏تر، نشان دهنده برتری فاصله ردیف ‏های کم در مقابل فاصله ردیف‏ های زیاد و معمول می‏ باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
435 -446
لینک کوتاه:
magiran.com/p1848408 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!