بررسی شبیه سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

چکیده:
در این مقاله برآوردی برای توابع روند در یک مدل سری زمانی با باقیمانده های وابسته گوسی با تکنیک موجک بررسی شده است. با استفاده از شبیه سازی های انجام شده روی پنج تابع آزمون متفاوت و یک فرآیند و در نظر گرفتن تابع روند مورد نظر، عوامل موثر بر ایجاد خطا در برآورد معرفی و بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد که میزان خطای روش موجک وابسته به طول وابستگی بلند مدت است. با توجه به شبیه سازی های انجام شده، روش برآورد کننده موجکی در مقایسه با روش های کلاسیک برآورد هسته ای برای توابع روند برای مدل های سری های زمانی با حافظه- دراز مدت کاراتر تشخیص داده شده و ویژگی های آن بررسی شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849371 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!