اظلال صوره بیروت فی شعر محمود درویش

چکیده:
لقد اهتم الشعر الفلسطینی المعاصر بالمدینه اهتماما فائقا؛ لان الاساس فی الصراع القائم بین الفلسطینی والصهیونی کان ومازال یحوم حول المکان والارض؛ فظلت المدن واستدعاءها فیه ینبوع خیر وعطاء تتدفق جداوله المنساله فی ضمیر الشاعر الفلسطینی لتسوق صوره الشعریه نحو هدف محدد تخصه شاعریته، ولکن تکرارها فی شعر محمود درویش مصدر إیحاء ینم عن ذاتیته ویرسخ هویته المقاومیه مستعینا بدلالات ورموز تصل بالمتلقی إلی لجه نظرته وموقفه الشعوری والاجتماعی إلی مکان انحدر منه اصل الشاعر او لم ینحدر. کانت بیروت فی شعر محمود درویش بوصفها مدینه احتلت معظم التکرارات عن المدن بحیث یدل تکرارها المتعاقب علی صله وطیده بین الشاعر وبینها کدلالات رمزیه عدیده یستخرجها وهی تتراوح فی ها بین تجربه الحزن والماساه، والسطوع والازدهار، فضلا عن ذلک توحی مدینه بیروت لدی الشاعر باسم الارض الفلسطینیه وذلک حین تترسخ جذورها عبر الاقتراب من تراث الشاعر والاتصال بالمتغیرات الزمنیه التی احدثت ضربا من التناسق الزمکانی بینه وبین المدینه. ترعرعت هذه الدراسه المستفیضه من خلال المنهج الوصفی- التحلیلی لتعالج اصداء صوره مدینه بیروت فی شعر محمود درویش مشیره من ثنایاها إلی الدلالات والصور الکامنه من تکرارها فی جمیع القصائد علی تحلیل النصوص الادبیه وفک الرموز والدلالات فی ها.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
1 -15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1849487 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.