گفتمان کاوی الگوهای ذهنی خریداران محصولات جعلی برندهای لوکس بر مبنای روش شناسی کیو

چکیده:
امروزه به دلایل فراوانی خرید برندهای لوکس جعلی شدت یافته و بازار بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده است. این موضوع باعث ضربه زدن به وجهه و اعتبار برند شرکت های معتبر می شود. دانستن دلایل خرید برندهای لوکس جعلی می تواند کمک شایان توجهی به این شرکت ها کند. از این رو، پژوهش حاضر از طریق روش شناسی کیو به شناسایی ذهنیت های خریدارن برند جعلی پرداخته است. در این راستا پس از مطالعه مبانی نظری موجود در زمینه خرید برندهای لوکس جعلی و انجام مصاحبه با 10 نفر از خریداران برند جعلی که به صورت قضاوتی انتخاب شده بودند، فضای گفتمان این پژوهش در قالب 43 عبارت شکل گرفت. در بخش کمی این پژوهش نیز تعداد 54 نفر برای مرتب سازی عبارات نمونه ای به صورت غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شدند. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تشکیل می دهند. پایایی دسته های کیو از طریق آزمون- آزمون مجدد سنجیده شد که همبستگی پاسخ ها بین آزمون اولیه و آزمون مجدد 889/0 بود. داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار SPSS22 مورد بررسی قرار گرفتند و با انجام تحلیل عاملی کیو، تعداد هفت ذهنیت 1- ارزش-گرایان، 2- تاثیرگذاران، 3- تاثیرپذیران، 4- کم توقعان، 5- قیمت گرایان، 6- یادگیرندگان و 7- خودابراز کنندگان شناسایی شدند. ذهنیت های شناسایی شده نیز در انتها مورد تفسیر قرار گرفتند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1859991 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.