علاقه دافع التعلم والتقییم الذاتی بمهاره الکتابه لدی معلمی اللغه العربیه

چکیده:
تهدف المقاله إلی دراسه علاقه دافع التعلم والتقییم الذاتی بمهاره الکتابه لدی معلمی اللغه العربیه. ویعتبر من البحوث التطبیقیه، ویتبع المنهج الوصفی - الاستقصائی، شملت عینه الدراسه 63 معلما من المدارس الإعدادیه فی المنطقه الغربیه من محافظه کلستان، واختیرت العینه بشکل عشوائی طبق صیغه کوکران، وتم استخدام الاستبیانات المعیاریه - استبیان الدوافع لجاردنر لتعلم اللغه (1985) - التی تضمنت مقیاس مقدار مهاره الکتابه والتقییم الذاتی لمهاره الکتابه وفق معامل آلفا 95/0 و 71/0. ونظرا للتوزیع الطبیعی لمتغیرات البحث، تم استخدام معامل ارتباط بیرسون (R) ومعامل اختبار الانحدار (R2 و B) لدراسه الارتباط والعلاقه بین متغیرات البحث. واشارت النتائج إلی وجود علاقه موجبه (طردیه) معنویه بین دافع تعلم اللغه العربیه وتقییم المعلمین الذاتی لمهارههم فی کتابه النصوص العربیه وایضا وجود نفس العلاقه بین دافع تعلم اللغه العربیه ومهاره کتابه النصوص العربیه.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
131 -144
لینک کوتاه:
magiran.com/p1861989 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.