قابلیت تولید سوخت های زیستی از ریز جلبک های دریایی

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:
سوخت های فسیلی بخش چشمگیری از مصرف انرژی را تشکیل می دهند، اما دارای معایبی مانند آلودگی هوا، تولید گازهای گلخانه ای و در نتیجه گرمایش جهانی هستند. سوخت های زیستی دارای بار آلودگی کمتری هستند و از منابع تجدیدپذیر تولید می-شوند و می توانند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند. در این میان، سوخت های ریزجلبکی دارای اهمیت هستند زیرا ریزجلبک ها دارای نرخ رشد بالا هستند، در زمین های غیر قابل کشت با میزان کم آب و در آبهای شور کشت می شوند و توانایی بالای تثبیت کربن دی اکسید را دارند. همچنین در برابر سوخت های فسیلی نسبت تولید آلودگی خیلی کمتری دارند. شناخته شده-ترین سوخت جلبکی بیواتانول و بیودیزل می باشد که می تواند جایگزین دیزل نفتی شود. بیودیزل با عنوان کربن خنثی شناخته می-شود زیرا میزان انتشار کربن دی اکسیدی را به شدت کاهش می دهد. بهینه سازی شرایط کشت جلبکی، روش های برداشت و فراوری توده جلبکی، به بیشترین میزان ماده اولیه سوختهای زیستی( لیپید یا قند) می انجامد. روغن استخراجی به عنوان سوخت مایع مورد استفاده قرار می گیرد و باقی مانده زیتوده جلبکی توسط هضم بی هوازی به بیوگاز یا بیواتانول تبدیل می شود و باقیمانده آن به عنوان کود و یا تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی، انواع روش های کشت جلبک و تولید سوختهای زیستی استفاده شده در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار می گیرند
زبان:
فارسی
صفحات:
68 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p1862239 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!