فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 85 (بهار 1397)
 • پیاپی 85 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید محمدرضا موسوی میرکلائی*، یوسف حاتم خانی، ابراهیم شفیعی، محمد خویشه صفحات 1-11
  در دنیای امروزی برای ارسال پیام های طبقه بندی شده معمولا از پنهان نگاری پیام مورد نظر در قالب تصاویر، فیلم ها و صوت های عادی استفاده می شود. اهمیت بالای پنهان ماندن پیام های مهم باعث می شود، الگوریتم های جدیدی برای پنهان سازی اطلاعات در خروجی چندرسانه ای ارائه گردد. با توجه به اینکه الگوریتم های استخراج این نوع نهان نگاری ها نیز به موازات الگوریتم های نهان نگاری، در دسترس قرار می گیرند، در این مقاله از الگوریتم ترکیبی رمزنگار (AES) و تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) برای افزایش امنیت اطلاعات نهان نگاری شده در تصاویر سونارهای اسکن جانبی استفاده می شود، به طوری که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی باعث بالا رفتن امنیت اطلاعات می گردد و از افشای آن جلوگیری می نماید. اهمیت فوق العاده ارتباطات کشتی ها و زیرسطحی ها و طبقه بندی فوق سری اطلاعات آن ها برای نیروی دریایی، موجب به وجود آمدن الگوریتم پیشنهادی شده است
  کلیدواژگان: سونارهای اسکن جانبی، نهان نگاره، رمزنگار AES، تبدیل فوریه Walch
 • عباس میرشکاری*، مینا خانجانی، نسترن محمدی صفحات 12-23
  طلب ممتاز استثنایی بر اصل برابری است که به موجب آن، طلبکار بر روی مال معینی از اموال بدهکار حق تقدم و تعقیب مییابد؛ حقی که سبب ترجیح وی بر سایرین می شود. این طلب در برخی موارد واجد حق تقدم است و در صورتی که طلبکاری واجد حق تعقیب باشد، بر اموال بدهکار، حق عینی تبعی پیدا می‏کند. بنابراین، طلب پیشگفته دارای دو ویژگی منحصر به فرد است. ردپای این طلب در قوانین مختلف یافت می شود. قانون دریایی در مواد گوناگون، ماهیت این طلب را به صورت ضمنی بیان می‏کند و مصادیق فراوانی برای نهاد یاد شده شناخته است، به نحوی که قانون گذار، برای طلبکاران مختلف، حق تعقیب بر «کشتی»، «کرایه ی حمل» و «ملحقات آن» پیش بینی کرده است. بدین ترتیب، طلبکاران، به حکم قانون بر مال مشخصی از اموال بدهکار خویش استیلا می ‏یابند؛ به گونه ای که اموال یاد شده، در وثیقه طلب طلبکار قرار می ‏گیرد. بدیهی است، شناسایی این طلب در جهت اعمال هر چه بیشتر اصل برابری است. مقصود اصلی از شناسایی امتیاز برای این مطالبات، حمایت از طلبکار، مجموع طلبکاران و جامعه است. در راستای شناسایی این طلب، ممکن است، در پاره ای موارد اعمال امتیاز بر طلبی خاص، منجر به نادیده گرفتن سایر مطالبات شود. این امتیاز گاهی بر مطالبات همانند و گاهی غیر همانند نمود پیدا می کند. تزاحم میان مطالبات متعدد باید بر اساس نظمی منطقی، رفع گردیده و روشی خاص برای آن ارایه شود.
  کلیدواژگان: : طلب ممتاز دریایی، وثیقه ی حکمی، اصل برابری طلبکاران، کرایه حمل، کشتی
 • سبحان صفوی منش*، مهرداد بزاززاده صفحات 24-38
  به دلیل اینکه آزمایش های واقعی در مقیاس های بزرگ هزینه بردار است و تمام حالات مختلف ضمن آزمایش بدست نمی آید، از شبیه سازی های عددی بهره برده شده است. در مقاله حاضر جریان ناپایدار، ویسکوز، تراکم ناپذیر و دو بعدی در داخل یک کانال با شش مانع استوانه ای شبه سازی شده است. مشخصات جریان سیال در اطراف این سیلندرها برای دو آرایش مختلف و در رینولدزهای متفاوت در دو حالت سیلندر ثابت و سیلندر چرخان بدست آورده شده است، به طوری که هم رژیم آرام و هم آشفته پوشش داده می شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار فلوئنت ، با ذکر جزئیات شبه سازی و اعتبار سنجی نتایج،کانتورهای سرعت، ورتیسیتی، فشار و خطوط جریان بدست آورده شده است. مشاهده می شود که با افزایش عدد رینولدز ضریب درگ وارد شده به سیلندرها کمتر شده و همچنین سیلندرهای چرخان نیروی درگ کمتری را نسبت به سیلندرهای ثابت تجربه می کنند. نتایج حاکی از آن است که آرایش سیلندرها تاثیر محسوسی بر روی پارامترهای جریان می گذارد. در آخر با اتکا به نتایج بدست آمده یک آرایش مناسب برای ساخت پایه های پل ها و سکوهای دریایی پیشنهاد خواهد شد.
  کلیدواژگان: تحلیل جریان، سیلندر ثابت، سیلندر چرخان، پارامترهای جریان
 • محمد علیزاده*، محمد رضا سهیلی فر، سمانه اسکندری صفحات 39-51
  برای بهبود عملکرد شبکه های توزیع در هنگام افزودن واحدهای فتوولتاییک به این شبکه، باید مکان و اندازه بهینه برای این واحدها در نظر گرفته شود تا بیشترین بازده را داشته باشد. مکان یابی منابع تولید پراکنده با اهداف مختلفی صورت می گیرد. در این مطالعه مکان و اندازه بهینه واحدهای فتوولتاییک برای بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات شبکه توزیع و ریز شبکه تعیین می شود. پایگاههای ساحلی نیروی دریایی با افزودن منابع تولید پراکنده مانند میکروتوربینها، توبین های بادی و واحدهای فتوولتاییک در نقش یک ریزشبکه عمل خواهند کرد. مطالعه در دو حالت یکی با در نظر گرفتن توانایی سیستم فتوولتائیک در تولید فقط توان اکتیو و دیگری با در نظر گرفتن توانایی سیستم فتوولتائیک در تولید همزمان توان اکتیو و راکتیو پیاده سازی می شود. در مطالعه، از سه الگوریتم بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات و رقابت استعماری بر روی شبکه توزیع6 باس IEEE استفاده شده است. تمامی الگوریتم ها و برنامه ریزی ها در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است.
  کلیدواژگان: ریز شبکه، واحدهای فتوولتاییک، الگوریتم ژنتیک، ازدحام ذرات، رقابت استعماری
 • سیم ستایش منش، ماندانا زارعی* صفحات 52-65
  تپه های مرجانی اکوسیستم های منحصر به فرد دریایی هستند که در نتیجه فشار های ناشی از فعالیت های انسانی بصورت گسترده ای تخریب شده اند و خطر حذف کامل آنها از دریاها در آینده نزدیک وجود دارد. گرم شدن کره زمین، تغییرات اقلیمی، غواصی و ماهیگیری تفریحی، استخراج نفت و ساخت و سازهای غیر اصولی در مناطق همجوار این اکوسیستم، موجب از رفتن سریع بسیاری از صخره های مرجانی شده است که بعید به نظر می رسد وضعیت آنها در چند دهه آینده بهبود یابد مگراینکه بازسازی و ترمیم فیزیکی و بیولوژیکی آنها در کنار ترفندهای مدیریتی مناسب زیست محیطی به صورت جدی و گسترده انجام گیرد. در این مطالعه روش های بازسازی مرجان ها و چالش های آن مورد بررسی قرار گرفته است.هدف از این مطالعه مروری بر روش های بازسازی فیزیکی و بیولوژیکی مرجان ها و چالش های مرتبط با آن می باشد
  کلیدواژگان: کشت مرجان، بازسازی فیزیکی و بیولوژیکی، ترمیم صخره های آسیب دیده، صخره های مصنوعی
 • خانمناز عبادی گل تپه*، احمد شادی صفحات 68-84
  سوخت های فسیلی بخش چشمگیری از مصرف انرژی را تشکیل می دهند، اما دارای معایبی مانند آلودگی هوا، تولید گازهای گلخانه ای و در نتیجه گرمایش جهانی هستند. سوخت های زیستی دارای بار آلودگی کمتری هستند و از منابع تجدیدپذیر تولید می-شوند و می توانند جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی باشند. در این میان، سوخت های ریزجلبکی دارای اهمیت هستند زیرا ریزجلبک ها دارای نرخ رشد بالا هستند، در زمین های غیر قابل کشت با میزان کم آب و در آبهای شور کشت می شوند و توانایی بالای تثبیت کربن دی اکسید را دارند. همچنین در برابر سوخت های فسیلی نسبت تولید آلودگی خیلی کمتری دارند. شناخته شده-ترین سوخت جلبکی بیواتانول و بیودیزل می باشد که می تواند جایگزین دیزل نفتی شود. بیودیزل با عنوان کربن خنثی شناخته می-شود زیرا میزان انتشار کربن دی اکسیدی را به شدت کاهش می دهد. بهینه سازی شرایط کشت جلبکی، روش های برداشت و فراوری توده جلبکی، به بیشترین میزان ماده اولیه سوختهای زیستی( لیپید یا قند) می انجامد. روغن استخراجی به عنوان سوخت مایع مورد استفاده قرار می گیرد و باقی مانده زیتوده جلبکی توسط هضم بی هوازی به بیوگاز یا بیواتانول تبدیل می شود و باقیمانده آن به عنوان کود و یا تغذیه حیوانات مورد استفاده قرار می گیرد. در این بررسی، انواع روش های کشت جلبک و تولید سوختهای زیستی استفاده شده در سالهای اخیر مورد ارزیابی قرار می گیرند
  کلیدواژگان: سوخت های زیستی، ریزجلبک، بیودیزل، بیواتانول
|
 • M. Mousavi, * Y. Hatam Khani, E. Shafiee, M. Khishe Pages 1-11
  In recent years, watermarking is usually used to send military information in the form of images, videos, and natural sounds. The importance of military information’s hiding causes to propose new algorithms for these applications. However, extraction techniques are available in parallel with aforementioned watermarking algorithms. Due to the high importance of submarines’ top-secret information for naval forces, in this paper, combined technique that consists of Advanced Encryption Standard (AES) and Discrete Cosine Transform (DCT) is used to enhance the security of side scan sonar imagery information. Using this combined algorithm, the ability of information detection and decoding will be extremely difficult
  Keywords: Side Scan Sonars, Watermarking, Advanced Encryption Standard, Walch Fourier Transform
 • A. Mir Shekari, * M. Khanjani, N. Mohammadi Pages 12-23
  An exceptional privilege is the principle of equality, by which the creditor is prosecuted for a certain property of the debtor's property; The right to choose others. This request is in some cases eligible, and if a creditor has the right to pursue, then the debtor's property will be subject to an objective right. Therefore, the predecessor's request has two unique features. The footprint of this petition is found in various laws. The maritime law in the various materials expresses implicitly the nature of the petitioner and identifies many instances of this institution. The legislator has foreseen for various creditors the right to pursue "ship", "carriage fare" and "accessories". Thus, creditors, under the law, levy a certain amount of their debtor's property, in such a way that the property is placed on the bonds of the creditor. Obviously, Identifying this desire to apply the principle of equality as much as possible. The main purpose of identifying points for these claims is to support the creditor, the total creditors and the community. In order to identify this desire, it may be possible, in some cases, to exercise special privilege, to ignore other demands. This privilege sometimes reveals similar, sometimes non-identical, demands. The confrontation between multiple claims must be resolved on a reasonable basis, and a specific method must be provided
  Keywords: Sea, Demand elites, the ruling on bail, the principle of equality of creditors, Freight, ship
 • S. Safavi Manesh, * Mehrdad Bazazzade Pages 24-38
  Because real experiments on a large scale is costly, And all the different scenarios will not gain experience, We go to the numerical simulation. In the present study has been simulation of flow in a channel with six cylindrical barrier. Fluid flow parameters Has been obtained Around the cylinder to two different arrangement. Also has been obtained at different Reynolds numbers for both, fixed cylinder and rotating cylinder. So that both laminar and turbulent flow in the covers. In this article has been obtained by detailed simulation and validation results, contours speed, Vorticity, pressure and flow lines using Fluent software. It can be seen that lower drag coefficients into the cylinder with increasing Reynolds number. As well as rotating cylinders experience less drag than the fixed cylinders. The results show that the arrangement of cylinders affect on the flow parameters. Finally, relying on the results will suggest a suitable arrangement for the construction of piers and offshore platforms.
  Keywords: flow analysis, fixed cylinders, rotary actuators, flow parameters
 • M. Alizadeh*, Mohammadreza Soheilifar, Samaneh Eskandari Pages 39-51
  In order to improve the performance of distribution networks when adding photovoltaic units to this network, optimal location and size for these units should be considered in order to maximize the efficiency. Placement of distributed resource resources is carried out with different goals. In this study, the location and optimal size of photovoltaic units are determined to improve the voltage profile and reduce the losses of distribution network and micro-network. Naval coastal bases will act as a grid, adding scattered sources of production, such as microturbines, wind turbines and photovoltaic units. In the study, three algorithms for genetic algorithm optimization, particle swarm and colonial competition were used on the IEEE 6 bus distribution network. All algorithms and scheduling are done in MATLAB software environment
  Keywords: Micro, grid, Photovoltaic units, Genetic Algorithm, Particle Swarm optimization, imperialist Competition
 • Nasim Setayesh Manesh, Mandana Zarei* Pages 52-65
  The unique marine ecosystems of coral reefs express varying levels of degradation as a result of increasing anthropogenic pressures. Ironically the conventional management plans increased accessibility to many reef localities and enhanced dramatically the impact of tourism on reef habitats. Recreational activities including SCUBA, fishing, and human trampling and other damage caused by visitors are causing a rapid deterioration of many reefs. That are unlikely to recover even over many decades unless some physical and biological restoration is carried out .In this paper is being explored for Management projects for ideas, information and lively discussion of reef restoration concepts, issues and techniques.The purpose of this paper is to review the physical and biological regeneration methods of corals and their associated challenges
  Keywords: physical, biological restoration, repair of damaged reefs, Artificial reef
 • Khanomnaz Ebadi*, Ahmad Shadi Pages 68-84
  Fossil fuels are the main sources of energy consumption, however, they raised concerns over their decreasing supply and heavy environmental impacts such as air pollution, greenhouse gases production, and global warming. Biofuels are renewable energy sources which produce much lower contamination and might be appropriate alternatives for fossil fuels. In this regard, micro-algal based fuels are important due to their high growth rate. They can be cultivated in arid areas, and utilize saltwater in small amounts. In addition, microalgae have higher carbon dioxide fixation rates in contrast to the terrestrial plants. Biodiesel and bioethanol are the most common algal biofuels which are appropriate alternatives to traditional diesel oil. Biodiesels are known as "neutral carbon" because their carbon dioxide emission to the air is significantly low. Optimizing the algal cultivation factors, in addition to improvements in harvesting and processing methods will result in a maximum yield of biofuel primary compounds such as lipids and sugars. The extracted oil from algae is used directly as a liquid fuel, and the remaining biomass is converted into bioethanol and biogas by anaerobic digestion/fermentation or used as fertilizer or animal feed. This review analyses different methods used for algal culture and biofuel production in recent years
  Keywords: Biofuels, micro, algae, Biodiesel, Bioethanol