تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سربارهای

چکیده:
در این تحقیق، تاثیر نسبت محلول قلیایی به سرباره بر نفوذپذیری بتن قلیا فعال سرباره ای با آزمایش های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. امروزه نقش بتن به عنوان پرمصرف ترین مصالح ساختمانی، در توسعه زیرساخت های عمرانی و اقتصادی جوامع امری انکارناپذیر است. یکی از راهکارهای تولید بتنی سازگار با محیط زیست و کاهش اثرات مخرب مرتبط با تولید سیمان پرتلند، استفاده از بتن قلیافعال سرباره ای می باشد که از طریق فعال سازی خاصیت چسبندگی سرباره کوره بلند در یک محلول قلیایی تولید می شود. ازآنجاکه نفوذپذیر بودن بتن در پایایی و دوام آن نقش موثری دارد، در این تحقیق با متغیر در نظر گرفتن نسبت محلول قلیایی به سرباره، پارامترهای نفوذ یون کلر به روش RCPT، عمق نفوذ آب، جذب آب کوتاه مدت و نهایی و مقاومت فشاری به دست می آید. مقادیری که برای نسبت محلول قلیایی به سرباره در نظر گرفته شد، 4/0 ، 45/0، 5/0 و 55/0 می باشد؛ یک طرح با سیمان پرتلند معمولی به عنوان طرح کنترل برای مقایسه و ارزیابی با بتن قلیا فعال سرباره ای ساخته شد. همچنین با استفاده از عکس برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (تست SEM) مقایسه ای ساختاری بین بتن قلیا فعال سرباره ای و بتن با سیمان پرتلند معمولی انجام شد. نتایج نشان داد که نسبت محلول قلیایی به سرباره 45/0 و 5/0 برای تولید بتن قلیا فعال سرباره ای از لحاظ دوام و نفوذپذیری مقادیر بهینه ای می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
99 -112
لینک کوتاه:
magiran.com/p1870373 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!