شناسایی مولفه های یک پایان نامه هدفمند در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

پیام:
چکیده:
پایان نامه ها از منابع اطلاعاتی با ارزش هستند، که به دلیل ماهیت و ویژگی خاصی که دارند، نقش مهمی در پیکره دانش ایفا می کنند و همه ساله مقدار زیادی از امکانات مالی دولت و بخش قابل توجهی از نیرو و وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها صرف آن می شود. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های یک پایان نامه هدفمند در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود.
این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است، که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تعداد 60 نفر، متشکل از کلیه معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، گردآوری اطلاعات در نفر 38 به اشباع رسید. لذا همین تعداد به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه باز پاسخ گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند.
ازتحلیل پاسخ ها، 204 کد به دست آمد، که در داخل 53 شناسه (مفاهیم) قرارداده شد. شناسه های به دست آمده نیز در قالب 23 مفهوم اصلی جای گرفتند که 3 مقوله ی عمده (مولفه های ورودی پایان نامه، مولفه های فرآیندی پایان نامه و مولفه های خروجی پایان نامه) از آنها استخراج گردید و از ترکیب و تجزیه و تحلیل مفاهیم اولیه و مقوله ها، پایان نامه هدفمند به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد. در نهایت طبق رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه گردید و در نهایت نتیجه گیری شدکه با نگرش سیستمی به پایان نامه و توجه توامان به عوامل ورودی، فرآیندی و خروجی می توان به پایان نامه های هدفمند در دانشگاه های علوم پزشکی دست یافت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
284
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873654 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.