بررسی مقارنه ای سوره «انسان» در دو تفسیر «اطیب البیان» و «مفاتیح الغیب»

پیام:
چکیده:
مطالعات تطبیقی یا مقارنه ای در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته، زیرا در این نوع بررسی ها، محاسن و معایب نظریه ها آشکار می گردد. مقاله ی حاضر به منظور دست یابی به موارد اختلاف و اشتراک دو تفسیراطیب البیان و مفاتیح الغیب، سوره ی انسان را مورد توجه قرار داده است؛ زیرا دیدگاه دو مفسر شیعه و سنی در این سوره متفاوت است.
نتایج مقاله حاکی از آن است که مفسر سنی بعضا به روایات ضعیف متمسک شده و دلائل کافی برای اثبات مکی بودن سوره ندارد. نیز در بیان شان نزول سوره، فخر رازی گاه دلائل روشنی را که خودش بیان کرده، نادیده می گیرد. مفسر شیعی با توجه به روایات شیعه، سوره را مدنی و شان نزول آن را خاص می داند که درباره ی علی )علیه السلام (و صدیقه ی طاهره و حسنین (علیهما السلام) است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1873979 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!