نقش مردم در نظام سیاسی مردم سالاری دینی (اسلامی)

پیام:
چکیده:
این پژوهش، نقش مردم در نظام سیاسی مردم سالاری دینی (اسلامی) را از پایگاه دانش فلسفه تبیین خواهد کرد و نشان خواهد داد که چگونه «حق مردم» و «حق خدا» در تعیین رهبر با یک دیگر سازگاری دارند. تبیین این مساله، که یکی از غامض ترین و مهم ترین مسائل فلسفه ی سیاسی اسلام است، نوآوری این پژوهش می باشد و می تواند به بسیاری از مسائل مشابه در مردم سالاری دینی پاسخ دهد. این پژوهش بر این پیشفرض استوار است که نظام سیاسی اسلامی - در عصر غیبت - دارای محتوای خداسالاری و شاکله ی مردم سالاری است و این مدعا را اثبات می کند که در نظام مردم سالاری دینی (اسلامی)، مردم در راستای داشتن حیات طیبه، با اراده ی خویش و با استفاده از حق «تعیین سرنوشت» خواست خدا را بر خواست خود مقدم می دارند؛ لذا در نظام مردم سالاری دینی، میان اراده ی خدا و اراده ی مردم تعارضی وجود ندارد. در این نوع نظام سیاسی، مردم هم در حدوث و هم در بقای حکومت دارای نقش موثرند؛ زیرا رای مستقیم یا غیرمستقیم اکثریت آن ها در همه ی شئون حکومت - در چارچوب مکتب اهل بیت)ع(- ملاک عمل واقع می شود. داده های این پژوهش با روش کتابخانه ای گردآوری شده و شیوه ی تحلیل مساله، شیوه ی عقلی است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -114
لینک کوتاه:
magiran.com/p1877769 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!