ترجیحات مصرف کنندگان در انتخاب کالای نهایی چوبی در میان چارکهای درآمدی خانوارهای شهر دورود

پیام:
چکیده:
در تحقیق حاضر سعی شده که ابتدا عوامل موثر بر انتخاب مصنوعات چوبی براساس مطالعات کتابخانه ای و نظرات کارشناسان و متخصصان، مصرف کنندگان ، نمایندگی ها و مراکز فروش مصنوعات چوبی شناسایی و سپس اهمیت هر یک از عوامل مذکور با کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردد. براساس نتایج بدست آمده، شاخصهای اصلی در سه گروه اقتصادی، فنی و کیفی تقسیم بندی گردید که هر کدام از شاخص های اصلی دارای هفت زیرشاخص می باشند. سپس رتبه بندی این شاخص های در میان چارک های درآمدی شهر دورد استان لرستان انجام پذیرفت. رتبه بندی شاخص ها نشان می دهد که شاخص اقتصادی در تمام گروه های درآمدی تاثیرگذارترین شاخص است. در گروه های کم درآمد شاخص فنی از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالیکه در پردرآمدترین گروه اهمیت شاخص کیفی چشم گیر است. قیمت خود کالا نیز در همه چارک ها بالاترین ارزش وزنی را درمیان زیرشاخصهای اقتصادی به خود اختصاص داده است. به طوریکه درجه اهمیت آن با کاهش درآمد به طور پیوسته افزایش یافته است. در خصوص زیرشاخص های فنی، در تمام چارک ها طول عمر رتبه اول اهمیت را دارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
175 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p1886262 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.