یک روش بدون شبکه ی محلی به فرم قوی برای حل معادله ی شرودینگر وابسته به زمان دو بعدی

پیام:
چکیده:
در این مقاله یک روش بدون شبکه ی محلی بر پایه ی فرم قوی مساله، برای حل معادله ی دو بعدی وابسته به زمان شرودینگر ارائه شده است. ابتدا متغیر زمان با استفاده از یک روش تفاضلات متناهی مناسب گسسته سازی شده است. سپس، در معادلات بیضوی حاصل، متغیر مکانی با استفاده از یک روش توابع پایه ای شعاعی محلی که در آن عملگر معادله ی دیفرانسیل جزئی نیز در ماتریس های محلی اعمال شده، گسسته سازی شده است. در روش ارائه شده، برخلاف روش های هم محلی سراسری، با تقسیم دامنه ی هم محلی سراسری به تعداد زیادی زیر ناحیه های محلی، پایداری روش به شدت افزایش می یابد. به علاوه، به دلیل استفاده از فرم قوی و روش هم محلی، که نیاز به محاسبه ی انتگرال ندارد، و هم چنین به دلیل این که در عملیات ماتریسی، ماتریس ها با بعد کوچک هستند، هزینه ی محاسبات کاهش می یابد. برای خطی سازی معادلات غیر خطی، یک روش تکراری معرفی شده است. دو مثال خطی و دو مثال غیر خطی با جواب تحلیلی معلوم و یک مثال غیرخطی با جواب نامعین و شرایط مرزی متناوب توسط این روش آزموده شده اند و نتایج عددی نشان دهنده ی دقت بالا و کارایی روش می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
153 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889348 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.