تعیین عوامل موثر بر علل مرگ مبتلایان به HIV/AIDS با استفاده از مدل ریسک‎های رقابتی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

مرگ و میر بیماران HIV+ ممکن است به دلایل مختلف همچون ورود به مرحله ایدز یا همزمانی ایدز سل یا سایر علل رخ دهد. در تحلیل بقا در صورتی‎که دلایل مختلف برای رخداد مرگ وجود داشته باشد، از روش‎های ریسک‎های رقابتی استفاده می‎شود. هدف این مقاله، تعیین عوامل تاثیرگذار بر علل مختلف مرگ با استفاده از روش ریسک رقابتی است.

مواد و روش ها

این مطالعه بر روی 1231 بیمار HIV/AIDS مراجعه کننده به مراکز مشاوره بیماری های تهران طی 1392-1383 انجام شد. مدل مخاطره علت- ویژه برای ارزیابی اثر عوامل بر مرگ به دلیل ابتلای همزمان به ایدز-سل و مرگ به سایر علل استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار R بسته cmprsk انجام شد.

یافته ها

181بیمار همزمان به سل و ایدز مبتلا بودند. میانه ی بقای مبتلایان به ایدز-سل همزمان از زمان تشخیص 66/0± 51/6 سال و بیمارانی که تنها به ایدز مبتلا بودند 98/0± 56/11 سال بود. میزان مخاطره (فاصله اطمینان 95 درصد) متغیرهای جنسیت ((57/59 – 81/2) 94/12)، تعداد CD4 ((54/0 – 08/0) 22/0)، درمان ART ((75/0 – 24/0) 42/0) و پروفیلاکسی دارویی ایزونیازید ((6/0 – 01/0) 08/0) در مرگ به دلیل ابتلای همزمان ایدز- سل معنی‎دار بودند و در مرگ بر اثر سایر علل متغیرهای جنسیت ((66/5 – 03/2) 39/3)، تعداد CD4 ((51/0 – 22/0) 34/0)، درمان ART ((45/0 – 23/0) 32/0)، پروفیلاکسی دارویی ایزونیازید ((85/0 – 29/0) 5/0) و پروفیلاکسی دارویی کوتریموکسازول ((6/0 – 2/0) 34/0) معنی دار بودند.
استنتاج: این مطالعه با به کارگیری مدل مخاطره علت- ویژه عوامل خطر هر یک از علل مرگ را تعیین کرد. لذا با این روش می توان عوامل موثر بر هریک ازعلل خطر را به صورت مجزا تعیین و راهکارهایی برای پیشگیری هر یک ازعلل رخداد ارایه داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
170 -174
لینک کوتاه:
magiran.com/p1889686 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.