انتخاب سیستم آر.اف.ان.دی مناسب به منظور پیاده سازی در زنجیره تامین با بکارگیری تکنیک تاپسیس ودیماتل- تحلیل شبکه ای

پیام:
چکیده:

با جهانی شدن بازارها و فشردگی روز افزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمان ها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمان ها به این نتیجه رسیدند که برای موفق بودن در بازار، نه تنها خود باید سریع و چابک باشند بلکه تامین کنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان بایستی دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر در چند سال اخیر گردیده است. با توجه به اهمیت » مدیریت زنجیره تامین « باعث شکل گیری مفاهیم ردیابی کالا در سرتاسر زنجیره تامین و نقش فناوری آر. اف. آی. دی در تحت کنترل داشتن فرآیند حرکت موجودی ها در داخل و خارج سازمان، همچنین کمک به شرکت های خواستار پیاده سازی این فناوری، مسئله اصلی تحقیق در این پژوهش، شناسایی و بررسی معیارهای انتخاب سیستم های آر. اف. آی. دی و انتخاب مناسب ترین سیستم برای استفاده در فرآیند زنجیره تامین می باشد. شایان ذکر است که با توجه به تعدد معیارهای انتخاب سیستم های آر. اف. آی. دی، برای انتخاب مناسب ترین سیستم از میان سیستم های قابل قبول، می بایست از مدل های تصمیم گیری چند معیاره بهره برد که با توجه به نوع تحقیق انجام شده در سازمان بهزیستی استان قم، از بین مدل های تصمیم گیری، از فرآیند تحلیل شبکه ای با ادغام روش های دیماتل و تاپسیس استفاده شده است و جهت پیاده سازی مدل از نرم افزار سوپر دسیژن به کار گرفته شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -125
لینک کوتاه:
magiran.com/p1898011 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.