تاثیر اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر اسانس و مواد موثره نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه(Melissa officinalis L.)

پیام:
چکیده:
تنظیم کننده های رشدی نقش حیاتی در طی مراحل رشد و نمو گیاهان ایفا می کنند و کاربرد آن ها می تواند باعث بهبود و افزایش عملکرد گیاهان شود. در این تحقیق اثرات کاربرد محلول پاشی دو هورمون اسید سالیسیلیک و اسید ایندول استیک بر عملکرد کمی و کیفی اسانس گیاهان اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) و بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) از خانواده ی نعناعیان (Lamiaceae) بررسی گردید. این پژوهش به صورت گلدانی، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 1394 انجام شد. سطوح تیماری اسید ایندول استیک (0، 1، 5/1 و 2 میلی گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (1،0، 10 و 20 میلی مولار) روی گیاهان مذکور در دو مرحله 6 و 8 برگی، محلول پاشی شدند و بعد از 3 هفته از اعمال تیمار دوم که برگ ها به 16-22 برگی رسیده بودند، اقدام به برداشت گردید. در ساختار هوایی نعناع فلفلی و بادرنجبویه، به ترتیب 28 و 23 ترکیب شناسایی شد. بیشترین اجزای موجود در اسانس بادرنجبویه (بیش از 65%) ژرانیال، نرال و منتول و در نعناع فلفلی (بیش از 70%) منتول، منتون و ایزومنتون بودند. نتایج نشان داد که تیمار ترکیبی اسید سالیسیلیک 10 میلی مولار و اسید ایندول استیک 5/1 میلی گرم در لیتر، در بالابردن میزان کمی و کیفی اسانس گیاهان تحت بررسی بهترین تیمار بود. به نظر می رسد که هورمون های مورد استفاده در این تحقیق منجر به افزایش عملکرد و به تبع آن میزان و اجزای سازنده اسانس هر دو گیاه شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -262
لینک کوتاه:
magiran.com/p1906220 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.