بررسی پارامتریک رفتار حرارتیاستخر خورشیدی گرادیان نمک برای شرایط آب و هوایی شهر ارومیه

پیام:
چکیده:
فناوریاستخر خورشیدی، ساده ترین و کم هزینه ترین سیستم تبدیل و ذخیره سازی انرژی حرارتی خورشید می باشد. در این مطالعه، اثر پارامترهای مختلف از جمله ضخامت لایه های مختلف، افت حرارت از سطحاستخر، اثر سایه دیوارها و اندازه سطحاستخر بر دمای لایه ذخیره بصورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج مدل عددی با نتایج تجربی بدست آمده برای یکاستخر کوچک که در دانشگاه ارومیه ساخته و تحت شرایط آب و هوایی شهر ارومیه تست شد، اعتبارسنجی شده است و سازگاری قابل قبولی بین نتایج عددی و تجربی برای دمای لایه ذخیرهاستخر مشاهده شد. از نتایج حاصل مشخص گردید که ضخامت لایه سطحی تا حد امکان باید کمتر باشد و از آنجایی که لایه گرادیانی نقش اصلی در ذخیره سازی حرارت در لایه پایین و جلوگیری از اتلاف حرارت بصورت هدایتی از سطحاستخر دارد، بنابراین باید اندازه آن مناسب انتخاب شود. همچنین مشاهده شد که افت حرارت از سطحاستخر از طریق تبخیر بیشتر از افت حرارت از طریق جابجایی و تشعشع می باشد. با بررسی موردی نشان داده شد که اثر سایه دیوارها دراستخرهای کوچک بسیار زیاد است و باید در مدلسازی حتما لحاظ شود، ولی دراستخرهای بزرگ اثر سایه تاثیر چندانی در دمای لایه ذخیره ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1907314 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.