نقد دیدگاه دکتر سروش در اثبات ناپذیری تاریخی تولد امام و عدم ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (ع)

پیام:
چکیده:
از دیدگاه شیعه، شناخت ائمه اطهار لازم است. امروزه در دوره غیبت کبرای امام مهدی (عج) ، شیعیان بیش از هر زمانی نیازمند کسب معرفت درباره آن حضرت هستند؛ به خصوص این که برخی افراد زمینه ساز برداشتهای ناصحیحی شده و با قابل اثبات ندانستن وجود تاریخی امام مهدی (عج) ، اعتقاد به آن حضرت را ضروری ندانسته اند. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی در صدد اثبات تاریخی وجود امام مهدی (عج) است؛ از این رو، با ذکر شواهد تاریخی بی شماری که در منابع شیعی و حتی غیرشیعی بر وجود تاریخی آن حضرت گواهی می دهد، وجود تاریخی آن حضرت را اثبات کرده و ضرورت اعتقاد به وجود امام مهدی (عج) را تبیین کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -138
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923135 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!