ارائه یک مدل ادغام اطلاعات جهت تخصیص بهینه منابع جنگ الکترونیک در سطح حسگر

پیام:
چکیده:
    عملیات نظامی در محیطی اطلاعاتی اجرا می شود که به طور فزاینده ای با طیف الکترومغناطیس درهم آمیخته و پیچیدگی خاصی پیدا می کند. در عرصه جنگ الکترونیک، نگاه منسجم و یکپارچه به فضای طیف الکترومغناطیس، به کارگیری و ادغام اطلاعات حسگرهای مختلف در شناسایی و ره گیری اهداف امری ضروری است. مدل های ادغام اطلاعات می توانند پاسخگوی این نیازها باشند. ازجمله کاربردهای ادغام اطلاعات می توان به کاهش خطا، دستیابی به تخمین بهتر از محیط، کاهش عدم قطعیت ، پاسخ گویی به ابهامات و حل پیچیدگی های موجود و پیش رو اشاره نمود. در طی دهه های اخیر مدل های زیادی جهت ادغام داده ارائه شده است. مدلی پرکاربردی چون مدلJDL  که ابتدا توسط گروه ادغام داده مدیران مشترک آزمایشگاه های وزارت دفاع آمریکا ارائه شد با گسترش نگاه و نیازمندی های جدید، در طی سال های بعد مسیر گسترش و تعمیم و اصلاح گرفته است. درجاهایی که محدودیت منابع وجود دارد، تحقق اهداف اطلاعاتی با تخصیص بهینه منابع بسیار حائز اهمیت است اما چگونه می توان تحقق این اهداف و تخصیص منابع را در مدل مدیریت نمود. برای انتخاب مدل مناسب، ابتدا مدل ها و دلایل اصلاح و تعمیم آن ها موردبررسی قرار می گیرد. در عرصه فناوری اطلاعات نیز این چالش مطرح بوده و گام های بزرگی با بهره گیری از رویکرد اهداف  کنترلی(کبیت) در تحقق اهداف مدنظر با تخصیص بهینه منابع برداشته شده است لذا با توجه به پیش گام بودن آن ها، این رویکرد بر اساس نیازمندی های اساسی جنگ الکترونیک در تخصیص بهینه منابع مورد بازنویسی قرارگرفته و در مدل پیشنهادی به کارگیری گردیده است. در این مقاله با توجه به سازگاری مدل JDL تعمیم یافته با به کارگیری رویکرد اهداف کنترلی ، این رویکرد به مدل افزوده و با بهره گیری از ترکیب آن ها یک مدل ادغام اطلاعات جهت تخصیص بهینه منابع جنگ الکترونیک در سطح حسگر پیشنهاد می گردد. در بخش پایانی مقاله نیز ضمن پیاده سازی یک صحنه نبرد به مقایسه این مدل با سایر مدل ها پرداخته می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
87
لینک کوتاه:
magiran.com/p1923652 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.