ارزیابی علل اتیولوژیک نارسایی پره رنال کلیه و رابدومیولیز در بخش مراقبت های ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
نارسایی کلیوی حاد (Acute kidney injury یا AKI) و رابدومیولیز (Rhabdomyolysis) ، از علل شایع بستری در بخش مراقبت های ویژه (Intensive care unit یا ICU) می باشند که می تواند با پیشامدهای متفاوتی جهت بیماران همراه گردد. در مطالعه ی حاضر، به ارزیابی علل اتیولوژیک AKI پره رنال از نوع پره رنال و رابدومیولیز در بیماران بستری در ICU پرداخته شد.
روش ها
این مطالعه، از نوع مقطعی بود و روی 480 بیمار بستری در ICU انجام گرفت. بیماران از نظر ابتلا به AKI پره رنال بر اساس معیار خطر، آسیب، نارسایی، از دست رفتن عملکرد کلیه، نارسایی انتهایی کلیه [Risk، Injury، Failure، Loss of kidney function و End-stage kidney disease یا (RIFLE) ] و نیز رابدومیولیز ارزیابی شدند. علل دموگرافیک و امتیازهای Acute physiology and chronic health evaluation (APACHE) و ارزیابی مکرر نارسایی عضو (Sequential organ failure assessment یا SOFA) در بیماران مود ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها
08/20 درصد افراد مورد ارزیابی، به نارسایی پره رنال کلیه، رابدومیولیز یا هر دو مبتلا بودند. شایع ترین علت نارسایی پره رنال، بیماری داخلی (9/52 درصد) و علت رابدومیولیز، تروما (1/88 درصد) بود. AKI پره رنال، تفاوت معنی داری از نظر جنس مذکر (002/0 = P) ، سن بالا (001/0 P <) ، ابتلا به دیابت (006/0 = P) ، فشار خون (018/0 = P) و نارسایی قلبی (030/0 = P) داشت. معیارهای APACHE (22/1-05/1: Confidence interval یا CI 95 درصد، 13/1 = Odd ratio یا OR، 001/0 = P) و SOFA (18/1-03/1: CI 95 درصد، 10/1 = OR، 005/0 = P) ، معیارهای پیش گویی کننده ی مرگ و میر بودند و در مقایسه ی این دو معیار، APACHE معیار قوی تری محسوب می گردد (001/0 > P).
نتیجه گیری
بیماری های داخلی، اصلی ترین عامل زمینه ساز نارسایی پره رنال حاد کلیه در بیماران بستری در ICU بود و بیشتر موارد منجر به مرگ شد. جنس مذکر، سن بالا و بیماری های زمینه ای، به صورت معنی داری با نارسایی حاد کلیه همراه بودند. رابدومیولیز، علت اصلی جراحی به علت تروما گزارش گردید. اغلب افراد، جوان بودند و در نهایت، با سلامتی کامل ترخیص شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1472 -1478
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933612 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.