نقش متن در فهم متن از منظر دانش اصول

پیام:
چکیده:

در این نوشتار سخن از قواعدی است که نشان‌دهنده ظهور و دلالت‌گری خود متن بر معنای معتبر متن است. این قواعد عبارتند از قاعده وضع یا قراردادی بودن رابطه الفاظ و معانی، قاعده دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعده حجیت دلالات و ظهورات الفاظ بر معانی. این قواعد که هم از پشتوانه منطقی و عقلائی برخوردار و هم بر یک سلسله مراتب منطقی استوارند، نشان می‌دهند که متون صامت نیستند و صامت‌انگاری متون، انگاره‌ای بی‌بنیاد و فاقد ‌پشتوانه منطقی و عقلائی است. لازمه صامت‌انگاری متون، نادیده‌ گرفتن قاعده‌ای مسلم زبان‌شناختی، یعنی قاعده وضع و، به صورت کلی‌تر، بی‌توجهی به جنبه اجتماعی زبان است. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب بر شیوه تحلیلی ‌ توصیفی سامان یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1933810 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!