باغبانی فرهنگ؛ مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای (مد ظله العالی)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرهنگ مقوله ای است که توجه بسیاری از نظریه پردازان در طول تاریخ را به خود معطوف نموده است. ازجمله مسایل کلیدی در این خصوص، مسئله ضرورت و نیز امکان یا امتناع کنترل و مدیریت فرهنگ و حدود مداخله دولت در فرهنگ می باشد. دیدگاه فراگیر و تمامیت خواه بر یکسان سازی فرهنگ و دیدگاه لیبرال، با نفی امکان مدیریت فرهنگ، قایل به نظم خودانگیخته می باشد. مقاله حاضر بر آن است تا مدیریت فرهنگ در اندیشه حضرت آیت الله خامنه ای را تبیین نماید. برای پاسخ به این سوالات، پس از تبیین مفاهیم کلیدی، مبانی هستی شناختی، انسان شناختی، معرفت شناختی و جامعه شناختی مطرح و مبتنی بر آنها، اصول، استخراج می گردد. براساس مبانی و اصول، باغبانی فرهنگ که الگوی آیت الله خامنه ای در مدیریت فرهنگ است، توضیح داده می شود. راهبرد پژوهش از نوع کیفی و روش مورد استفاده، استنتاج فرارونده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 126
لینک کوتاه:
magiran.com/p1934963 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!