بررسی اتصالات استخوانی و تاثیر آن بر رفتار لرزه ای قابهای خمشی ویژه (یادداشت فنی)

پیام:
چکیده:
یکی از روش های بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی و ممانعت از ترد شکنی اتصالات آنها، استفاده از اتصالات استخوانی می باشد. در این مقاله با ایجاد مدلهای االمان محدود اتصالات استخوانی و ارزیابی دقت آنها با نتایج آزمایشگاهی موجود، توزیع تنش و نحوه شکست این اتصالات بحث شده است. همچنین توصیه آیین نامه Fema در هندسه اتصالات استخوانی مد نظر قرار گرفته است. در ادامه تحقیق رفتار لرزه ای قابهای خمشی با اتصالات استخوانی، از طریق محاسبه و آنالیز چندین نمونه بررسی شده و برای نشان دادن مزایای این سیستم، پارامترهای لرزه ای آن محاسبه و با پارامترهای لرزه ای سیستم قاب خمشی ویژه با اتصالات متعارف مقایسه شده است. نتایج حاصله نشان دهنده رفتار مناسب این نوع سیستم سازه ای در بارگذاریهای لرزه ای می باشد.
نوع مقاله:
یادداشت پژوهشی
زبان:
فارسی
صفحات:
93 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p1936621 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!