رابطه پرونده شخصیت و علوم پزشکی

پیام:
چکیده:
اگر قضات از پیچیدگی بدن انسان مطلع بودند بطور قطع سرنوشت جرم مسیر دیگری را می پیمود. اختلال در عملکرد غدد و سیستم عصبی بر افراد مختلف تاثیر متفاوتی گذاشته و منجر به بروز واکنش های متفاوتی می شود که نمایانگر پیچیدگی و درهم تنیدگی شخصیت هر فرد است. پرونده شخصیت بدنبال کشف حقایق مستتر در این پیچیدگی ست. بدن انسان که محور این تاثیر و تاثر است توسط "سیستم عصبی و غدد" رگلاتوری (تنظیم گری) می شود. سیستم عصبی بر پایه تحریک و بازدارندگی کار می کند. پردازش اطلاعات تحت تاثیر شیمی بدن، عملکرد غدد درون ریز، ارث، میزان اطلاعات موجود در مغز (دانش فرد) و… منجر به اخذ تصمیم و کنش یا واکنش فرد می گردد. اگر اعمال مجرمانه از این منظر بررسی شود بطور قطع ارا قضات دگرگون گشته و به ثواب و منفعت عمومی نزدیک تر می شود. "پرونده شخصیت" تدبیری است که بر مبنای این نگرش وارد سیستم قضایی کشورها شد، ایران هم از این دستاورد بشری خود را بی نصیب نگذاشته و مدتی است که بطور جدی تر در دستور کار دادگاه ها قرار گرفته است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی رابطه پرونده شخصیت و علوم پزشکی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که پرونده شخصیت اگر می خواهد به اهداف غایی خود که پیشگیری از بزه و درمان بزهکار است برسد باید با محوریت علوم پزشکی تشکیل شود تا سایر علوم.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1937099 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.