ارزیابی خطر فرونشست زمین با بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی در پهنه استان های تهران و البرز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
با رشد و توسعه جوامع، مدیریت و برنامه ریزی سکونتگاه ها جهت کاهش تبعات پس از سوانح طبیعی بیش از پیش موردتوجه قرار گرفته است. استان های تهران و البرز با توجه به موقعیت خاص طبیعی، منطقه ای، تراکم بالای جمعیتی، بافت متراکم کالبدی و شریان های حیاتی دارای پتانسیل بالقوه ای در رخداد مخاطرات و ایجاد شرایط بحرانی می باشد. پژوهش ها نشان داده است که پدیده مورفولوژیکی فرونشست در این دو استان با سرعت متفاوت در حال وقوع و گسترش می باشد.
روش
روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. داده ها از طریق مطالعه اسناد، کتب و مقالات گردآوری شده و سه نقشه اصلی مخاطره، آسیب پذیری و ریسک، پس از استنتاج مولفه های اصلی و وزن دهی شاخص های فرونشست با بکارگیری AHP، در نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ایجاد و تحلیل می شوند.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان می دهد آنچه باعث ایجاد خطر و مطرح شدن فرونشست به عنوان مخاطره و تهدید می گردد، عدم کنترل و مدیریت مناسب منابع و ذخایر آب های زیرزمینی در سطح استان است؛ همچنین عدم پایش مستمر منابع آب در منطقه و توسعه نامطلوب شهری در حریم فرونشست می تواند خسارات جبران ناپذیری به منابع انسانی، اقتصادی، زیرساختی و زیست محیطی وارد کند.
نتایج
این مقاله نتیجه می گیرد که سیاست گذاری و برنامه ریزی در استان باید متکی بر نقشه های خطر و متناسب با تهدیدات و خسارات ناشی از نشست های زمین در مناطق مستعد فرونشست باشد. مناطق وسیعی در استان تهران از جمله غرب و جنوب غربی و همچنین دشت ورامین، شهریار، کرج، نظرآباد و ساوجبلاغ در استان البرز از جمله مناطق مستعد وقوع فرونشست هستند. این امر بیانگر آن است که ایجاد و توسعه کانون های زیستی و جمعیتی و به طورکلی هرگونه فعالیت عمرانی در این مناطق، مستلزم حساسیت ویژه و نیازمند ارزیابی، نظارت، کنترل و پایش مستمر عوامل موثر در احتمال وقوع و تشدید پدیده فرونشست در منطقه می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p1944327 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!