بررسی الگوی پراکنش مکانی نبکا (مطالعه موردی: دشت صوفیکم، استان گلستان)

پیام:
چکیده:
نبکا نقش‏های متعددی در پایداری اکوسیست م‏ های مناطق خشک و فرا‏خشک دارد؛ مهم‏ترین نقش آن‏ حفظ پوشش گیاهی و تثبیت ماسه‏ های روان است. تحقیق حاضر بر اساس روش میدانی شمارش 147 نبکا در دشت صوفی کم استان گلستان انجام شده است. به‏ منظور بررسی تعیین نوع الگوی پراکنش نبکاها و عوامل تاثیرگذار در پراکنش مکانی آن‏ها، خصوصیات مورفومتریک نبکا‏ها (طول، عرض، و ارتفاع نبکاها) در عرصه تعیین شد و موقعیت مکانی آن‏ها ثبت گردید. همچنین، برای تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک از راس نبکاها خاک نمونه‏ بردار شد و سپس تحلیل‏ مکانی نبکاها با استفاده از توابع k رایپلی، g تک‏ متغیره، و تابع همبستگی نشان‏دار انجام شد. پراکنش مکانی نبکاها در فاصله‏ های بین 0 تا 50 متر به ‏صورت کپ ه‏ای تعیین شد. همچنین، تحلیل تابع همبستگی نشان‏ دار با احتمال 95درصد و در سطح 5درصد برای پارامترهای طول نبکا، کج ‏شدگی رسوبات، اسیدیته، و ماده آلی خاک نبکاها بیانگر تاثیر این عوامل در الگوی پراکنش بود و سایر پارامترهای مورد مطالعه تاثیری نداشتند. با توجه به نقش مثبت نبکا در کاهش اثر فرسایش بادی، بررسی پراکنش مکانی و عوامل موثر در پراکنش و توسعه نبکاها و ضرورت آگاهی از فرایند‏های طبیعی آن‏ها می‏تواند در مدیریت بهتر به‏ منظور کاهش میزان فرسایش بادی کاربردی باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
697 -712
لینک کوتاه:
magiran.com/p1949396 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!