انتقال به دامنه ثابت در مدلسازی برنامه ریزی خطی برای رده ای از مسایل طراحی شکل بهینه

پیام:
چکیده:
رده ای از مسائل طراحی شکل بهینه در این مقاله مطالعه می شوند. شکل دامنه به گونه ای تعیین می شود که پاسخ معادلات با مشتقات جزئی در ناحیه حاصل تا حد ممکن به یک حالت مطلوب نزدیک شود. بدین منظور، دامنه متغیر در مساله اولیه توسط دسته ای از توابع پارامتری می شود تا مساله طراحی شکل بهینه به یک مساله کنترل بهینه روی یک دامنه ثابت تبدیل شود. سپس این مساله به صورت یک مساله در فضای اندازه بیان می شود که خود یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد نامتناهی است. در نهایت، اندازه بهینه که مبین شکل بهینه است، به کمک پاسخ یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تقریب زده می شود. روش پیشنهادی بر چند مثال عددی پیاده سازی و ارزیابی شده است.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p1950022 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!