تکامل تاریخی مدل‏سازی و شبیه سازی جریان های متلاطم در هیدرولیک

پیام:
چکیده:
در این پژوهش به بررسی روش ‏های مختلف شبیه سازی آشفتگی جریان پرداخته شده است. پس از مشخص نمودن ویژگی های اصلی آشفتگی و نقش آن در هیدرولیک، بررسی مختصری از روش های اصلی در محاسبات آشفتگی جریان هیدرولیکی ارائه شده است. این روش ‏ها عبارت است از: 1- روابط تجربی، 2- روش های حل معادلات ناویر-استوکس (RANS)، 3- شبیه سازی عددی مستقیم (DNS) و 4- شبیه سازی گردابه‏ های بزرگ (LES). نظرات مختصر در مورد توسعه تاریخی روش ‏های مختلف ارائه‏ شده است. برای روش‏ های RANS ،DNS و LES برخی از نمونه های کاربردی ارائه شد که بیانگر توسعه مدل‏ های عددی در طی زمان می‏ باشد و پیشرفت شگرفی داشته است.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1961826 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!