فضاء المقهی فی الروایتین الفارسیه والعربیه؛ احمد محمود وعبدالرحمن منیف نموذجا

پیام:
چکیده:
تحاول هذه الدراسه إلقاء الضوء علی فضاء المقهی فی روایات احمد محمود وعبدالرحمن منیف. وإذا کان الفضاء بشکل عام محایثا للعالم تنتظم فیه الکائنات والاشیاء والافعال، ومن ثم معیارا لقیاس الوعی والعلائق الوجودیه والاجتماعیه والثقافیه، فیتمیز المقهی فی النصوص المدروسه بکونه "مختزلا" لهذا التحایث والمعیاریه، وهذا ما یبرر اختیاره لدراسه مقارنه تهدف إلی فتح نافذه للحوار بین المجتمعین الإیرانی والعربی بغیه ترسیخ قیم الانفتاح والتعایش والتعددیه، کما یبرر اختیار الکاتبین بوصفهما مهتما بهذا الفضاء النصی، وکذلک مهتما بتلک القیم التی تومن بها الدراسه. ویهتم الروائیان بالمقهی اهتماما بالغا، خاصه فی روایات "الجیران" (همسایه ها) و"قصه مدینه" (داستان یک شهر) و"الارض المحروقه" (زمین سوخته) لاحمد محمود، وخماسیه "مدن الملح" وروایه "ارض السواد" لعبدالرحمن منیف. وتعتمد الدراسه إنجازات المدرستین الامیرکیه، والسلافیه للدراسات المقارنه اللتین ترکزان علی نقاط التشابه والاختلاف بین الاعمال الادبیه من ناحیه، وعلی العلاقه بین الادب ومیادین المعرفه الاخری من ناحیه اخری. وقسمنا الدراسه إلی: 1) موقع المقهی ودوره النصی. 2) المقهی  والتراث. 3) المقهی والتاریخ. وقد تراءی لنا من خلال الدراسه ان المقهی یضطلع بدور فنی ومعرفی بامتیاز، إذ نستطیع القول بانه من اهم المکونات الروائیه التی تساعد الکاتبین فی إیصال رسالتهما الجمالیه والمعرفیه إلی المتلقی من خلال موقعه الطوبوغرافی اولا و علاقته بالتراث والتاریخ.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
107 -130
لینک کوتاه:
magiran.com/p1967469 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!