مروری بر روش های مدل سازی همپوشانی در الگوریتم های انجمن یابی شبکه های اجتماعی

پیام:
چکیده:

شبکه اجتماعی شامل تعدادی از اشخاص است که به واسطه یک یا چند نوع از روابط یا اشتراکات، با یکدیگر ارتباط دارند. پیدایش و رشد این شبکه ها در فضای مجازی و استفاده روزافزون از آنها، باعث شده است تا تحلیل شبکه های اجتماعی به عنوان یک حوزه تحقیقاتی پرمخاطب و میان رشته ای مطرح باشد. هر انجمن شامل چند عضو شبکه اجتماعی است که با توجه به نحوه دسته بندی اعضای شبکه تعیین می شود. مطالعه انجمن ها، یک مبحث مهم و کلیدی در تحلیل شبکه های اجتماعی است که ویژگی ها و الگوهای مشخص یا مخفی در لایه های یک شبکه را نمایان می سازد و موجبات درک بهتر ساختار و رفتار آن را فراهم می کند. در این مقاله، ابتدا الگوریتم های انجمن یابی بر اساس رویکرد آنها به شکل گیری انجمن و نیز مدل سازی مفهوم همپوشانی (امکان تعلق هم زمان اعضا به دو یا چند انجمن) در شش دسته شامل روش های طیفی و مرکزگرایی، تابع کیفیت (چگالی)، انتشار برچسب، ساختار، نزدیکی، و دسته بندی یال ها، طبقه بندی و بررسی شده اند. در ادامه، روش های انجمن یابی روی چهار دادگان با ساختار متفاوت، پیاده سازی و مقایسه شده اند. نتایج حاصله از معیارهای ارزیابی کیفیت روی چهار دادگان انتخابی، حاکی از آن است که هر روش روی توپولوژی و ویژگی خاصی بهتر عمل می کند. بنابراین هیچ روشی نمی تواند به عنوان بهترین روش انجمن یابی برای تمام شبکه ها مطرح باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
247 -265
لینک کوتاه:
magiran.com/p1974517 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.