بررسی سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان در شهر یزد در سال 1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
پوکی استخوان یک اختلال متابولیکی استخوان و قابل پیشگیری است و پیشگیری از این بیماری باید از دوران نوجوانی شروع شود. سبک و شیوه زندگی نقش مهمی در ابتلا به آن دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی سبک زندگی نوجوانان دختر در ارتباط با پیشگیری از پوکی استخوان در شهر یزد در سال 1393 است.
روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1393 انجام شد. در این مطالعه تعداد 500 دانش آموز دختر دبیرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد که روایی و پایایی آن تایید شده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار16 SPSS  و آزمون های T-test و ANOVA استفاده شد.
یافته ها
در زمینه سابقه بیماری های استخوانی، 3/3% از افراد مورد مطالعه اذعان کرده بودند که به بیماری های استخوانی مبتلا هستند، 9/0 درصد سابقه شکستگی ستون فقرات و 4/0 درصد سابقه شکستگی در دنده ها را داشتند. در زمینه تماس با نورخورشید، 2/79 درصد بیان کردند که روزانه در معرض مستقیم نورخورشید قرار می گیرند. در زمینه دریافت مواد غذایی یافته ها نشان داد تنها 6/8 درصد به صورت روزانه از شیر و پنیر استفاده می کردند و 3/82 درصد ، 6-4 بار و 1/9 درصد ، 3-0 بار در طول هفته از این محصولات استفاده می کردند. در زمینه فعالیت فیزیکی و ورزش 1/70 درصد از نوجوانان در طول هفته گذشته ورزش کرده بودند و نوع فعالیت فیزیکی در اکثر آن ها(3/75 درصد) پیاده روی بود.
نتیجه گیری
با توجه به تاثیر عوامل محیطی مثل تغذیه، ورزش و قرار گرفتن در معرض نور آفتاب بر پوکی استخوان اجرای برنامه های آموزشی در زمینه تغذیه صحیح، ورزش همگانی و تغییر سبک زندگی به منظور پیشگیری از این عارضه ضروری است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p1978711 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!