بیان پروتئین نوترکیب حاوی CfaB، ST، CfaE و LtB از باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک و بارگذاری آن در نانوذرات کیتوسان

پیام:
چکیده:
اهداف

اشریشیا کلی انتروتوکسیژنیک (ETEC)، مهم‌ترین عامل باکتریایی مولد اسهال مسافرتی است. این باکتری دارای عوامل متعدد بیماریزا از جمله عوامل کلونیزاسیون (CFs)، توکسین حساس به حرارت (LT) و توکسین پایدار به حرارت (ST) است. طراحی و تولید واکسن علیه این بیماری به‌دلیل افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی و کاهش منابع آب سالم، از اهداف سازمان بهداشت جهانی است. یک واکسن زیرواحدی موثر علیه ETEC، می‌تواند شامل توکسوئیدی از هر دو سم و نیز عوامل کلونیزه‌کننده شایع باشد. هدف مطالعه حاضر بیان، تخلیص و کپسوله‌کردن پروتئین نوترکیب در نانوذرات کیتوسان بود.

مواد و روش‌ها:

در مطالعه تجربی حاضر از باکتری E. coli BL21DE3 دارای ناقل pET-28a استفاده شد. این ناقل دارای ژن نوترکیب کایمر cscl شامل cfab به‌همراه سم st، cfae و ltb است. پس از القای بیان ژن و تخلیص پروتئین نوترکیب با ستون Ni-NTA، وسترن‌بلاتینگ به‌منظور تایید انجام شد. سپس پروتئین CSCl در نانوذرات کیتوسان کپسوله و اندازه آن توسط دستگاه پارتیکل سایز آنالایزر اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها:

پروتئین نوترکیب CSCL توسط ستون Ni-NTA به روش دناتوره (اوره) تخلیص شد. سپس این پروتئین تخلیص‌شده (~57کیلودالتون) توسط وسترن‌بلاتینگ تایید و اندازه نانوذرات حاوی این پروتئین 0/112نانومتر با بازده بارگذاری 98/8% تخمین زده شد.

نتیجه‌گیری:

پروتئین نوترکیب کایمر با مزایایی از جمله داشتن آنتی‌ژن‌های سطحی و مهم ETEC و کپسوله‌شدن در نانوذرات کیتوسان، می‌‎تواند به‌عنوان کاندیدی مناسب برای ساخت یک نانوواکسن خوراکی به‌منظور ایجاد هر دو پاسخ ایمنی مخاطی و سیستمیک، مورد توجه قرار گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p1980585 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!