برخی تساوی ها و نامساوی ها روی K- قاب های ترکیب

پیام:
چکیده:
K- قاب های ترکیب اخیرا به عنوان تعمیمی از K- قاب های گسسته معرفی شدند که می توانند ابزار مناسبی برای برخی مسائل در نظریه نمونه برداری باشند که با قاب های ترکیب پردازش می شوند. در این مقاله چندین تساوی ها و نامساوی ها روی K- قاب های ترکیب و K- قاب های ترکیب پارسوال بدست می آوریم که این نتایج برخی تساوی ها و نامساوی های مهم روی قاب های گسسته و قاب های ترکیب را تعمیم و نیز بهبود می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985589 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.