انماط القافیه فی دیوان (البکاء بین یدی زرقاء الیمامه) لامل دنقل

نویسنده:
چکیده:
القافیه رکن اساسی من ارکان الشعر العمودی؛ عدها النقاد شرطا لازما فی الشعر؛ فالشعر قول موزون مقفی یدل علی معنی وفقا لتعریف قدامه بن جعفر. غیر ان القافیه کغیرها من ادوات الشعر تطورت لتواکب التطور الحاصل فیه الذی وصل إلی ما بات یعرف الیوم بقصیده التفعیله، إذ نحت هذه القصیده منحی جدیدا فی التعامل مع القافیه؛ فاعادت إنتاجها دلالیا وکسرت رتابه مکانها المحدد فی آخر کل بیت لتصبح فی آخر السطر الشعری او الجمله الشعریه او المقطع.إن اختلاف البناء بین القصیده القدیمه وقصیده التفعیله فرض علی القافیه اشکالا مختلفه ومستویات متعدده؛ فقد یستخدم الشاعر الیوم اکثر من قافیه، ولا یطلب منها الحضور القسری المتتابع، بل تاتی فقط حین الحاجه إلی ها لتاکید دورها الدلالی، ولا تجمد القافیه بشکل واحد فی القصیده الواحده بل یغیر الشاعر فی ها بحسب الحاله الشعوریه.والقافیه عند امل دنقل إحدی ادوات النضج الفنی، وقد استخدم انماطا متعدده لها بشکل ینسجم مع تعقید التجربه والحاله الشعوریه والتطور الذی وصلت إلیه قصیده التفعیله من حیث الشکل والمضمون.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
1 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p1985637 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.