نقش RNAهای غیر کد کننده طویل (LncRNA) در سرطان پروستات

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان پروستات، بیماری پیچیده ای است که بیان ژن در آن تغییریافته است. عوامل ژنتیکی درگیر در سرطان پروستات، به طور قابل توجهی موردمطالعه قرار گرفته است. شواهد نشان می دهد که بخش چشم گیری از عوامل مستعد کننده به سرطان پروستات را نمی توان به تغییر در توالی های کد کننده پروتئین نسبت داد.
هدف از این مطالعه معرفی تعدادی از RNAهای غیر کد کننده طویل (Long non coding RNAs) با طول بیشتر از 200 نوکلئوتید است که در آسیب شناسی سرطان پروستات نقش مهمی دارند.
نتیجه گیری
نقش LncRNAها به عنوان عوامل سرکوب کننده تومور یا آنکوژن ها، در انواع متعددی از سرطان ها ازجمله سرطان پروستات به اثبات رسیده است. مطالعات اخیر نشان می دهند که رونوشت های حاصل از LncRNAها نقش کلیدی در فرایند تومور زایی پروستات ایفا می کنند.
نوع مقاله:
مقاله مروری
زبان:
فارسی
صفحات:
1187 -1199
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988677 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.