تعیین غلظت گاز رادن در منازل مسکونی شهر فسا و اثرات ناشی از استنشاق آن بر بروز سرطان ریه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
طرح پژوهشی حاضر درزمینه مشترک علم هسته ای و پزشکی تعریف شده است. هدف تعیین میزان غلظت گاز رادن در منازل مسکونی شهر فسا در سال 1395 و بررسی اثرات ناشی از استنشاق آن بر بروز سرطان ریه در ساکنین منازل است.
مواد و روش ها
از میان منازل مسکونی، تعداد 10 منزل در نقاط مختلف شهر انتخاب شد و 20 نمونه اتاقک نفوذی گاز رادن در دو نیمسال 1395 در این منازل نصب گردید. در این تحقیق با استفاده از روش خورش الکتروشیمیایی، آشکارسازها توسط اسکنر نوری اسکن شدند و سپس تصویر ردپاهای آلفا به صورت image grey scale  تهیه شد. پس ازآن به کمک نرم افزار image processing و روش غیرفعال دزیمتری، میانگین غلظت رادن در یک دوره زمانی مشخص تعیین شد.
نتایج
شمارش و اندازه گیری غلظت گاز رادن در 20 نمونه جمع آوری شده در دو بازه زمانی شش ماه اول و دوم از منازل مسکونی موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد غلظت گاز رادن در سطح شهر فسا در شش ماه اول و دوم سال 1395 تقریبا مشابه یکدیگر و بین 141 تا 417 بکرل در مترمکعب متغیر است.
نتیجه گیری
در هر دو بازه زمانی در نظر گرفته شده ناحیه شمال غربی شهر فسا غلظت های بالاتر از 148 بکرل در مترمکعب مشاهده می شود که این میزان بالاتر از غلظت های استاندارد در منازل مسکونی است و ساکنین در این مناطق در معرض ابتلا به سرطان ریه هستند. باید به راهکارهای ارائه شده در پایان مقاله برای کاهش غلظت رادن در منازل توجه ویژه ای شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1230 -1239
لینک کوتاه:
magiran.com/p1988681 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.