بررسی اثر سرعت پیشروی، عمق کار و افزودن باله بر تقابل گاوآهن پارا و خاک

پیام:
چکیده:
در این تحقیق، اثر سرعت پیشروی در چهار سطح  (8/1، 3/2، 9/2 و 5/3 کیلومتر بر ساعت)، عمق خاک ورزی در سه سطح (30، 40 و 50 سانتی متر) و باله در دو سطح (بدون باله و باله دار) بر نیروی کششی، سطح مقطع شیار ایجاد شده در خاک و مقاومت ویژه گاوآهن پارا بررسی شد. نتایج نشان داد که تاثیر باله و عمق بر پارامترها به طور معنی داری بیشتر از سرعت پیشروی است. افزایش سرعت به افزایش نیروی کششی و مقاومت ویژه اما کاهش سطح مقطع شیار انجامید. افزایش عمق و افزودن باله به افزایش نیروی کششی، سطح مقطع شیار و مقاومت ویژه منجر شد. انتقال گاوآهن پارای باله دار به حداقل عمق زیر سخت لایه به طور معنی داری موجب کاهش مقاومت ویژه گردید. نتایج توصیه می کند که از سرعت کمتر، کمترین عمقی که بتوان سخت لایه را شکست و باله استفاده شود. مدل رگرسیونی شامل سرعت، عمق و عرض باله به منظور پیش بینی نیروی کششی ارائه گردید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
169 -178
لینک کوتاه:
magiran.com/p1989028 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.