سازوکارهای دفاعی آنتی اکسیدانی در واکنش به آئروسل دریایی و سورفاکتانت درCallistemon citrinus (Curtis) Skeels وViburnum tinus L. ‘Lucidum’

نویسنده:
پیام:
چکیده:
در دهه های اخیر، مقاومت به تنش شوری در گیاهان شدیدا مورد مطالعه بوده است. بسیاری از گیاهان زینتی در فضای سبز مناطق ساحلی حضور دارند و در چنین مناطقی گیاهان در معرض آئروسل دریایی و سورفاکتانت ها قرار میگیرند که هر دو آنها در سواحل محیط های مدیترانه ای فراوانند. هدف این پژوهش بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی آنزیم های دو گیاه زینتی به نام های Callistemon  و Viburnum تحت تاثیر چنین شرایط تنش آلودی بود. برای تجزیه تحلیل عملکرد این گیاهان، ما سازو کار دفاعی آنتی اکسیداتیو را به صورت واکنش آنزیمی، سطح پرولین (Pro) و کلروفیل (Cl1) و مالون دی آلدئید (MDA) در گیاهانی که به مدت 8 هفته با آئروسل دریایی و سورفاکتانت تیمار شده بودند اندازه گیری کردیم. برای درک بهتر سازوکار دفاعی، دو دوره رشد متفاوت مطالعه شد: از ژانویه تا مارچ و از ماه می تا ژوئیه. درجه حرارت بیشتر در دوره دوم تاثیر منفی روی واکنش وعملکرد گیاهان داشت. همچنین، تنش شوری منجر به کاهش قابل ملاحظه مقدار کلروفیل در هر دو گونه گیاهی شد، به ویژه در دوره دوم. به طور مشخص، تیمار آئروسل دریایی در گیاهان Callistemon و Viburnum باعث به ترتیب 29% و 45% کاهش شد. مقدارPro درViburnum (154.35 nmol g-1) در مقایسه با Callistemon (1466.94 nmol g-1) خیلی کم بود . در مورد MDA عکس این روند مشاهده شد. آنزیم های تخلیه کننده ROS مانند سوپراکسید دیسموتاز(SOD)، کاتالاز (CAT) و گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) در گیاهانی که در معرض تیمار آئروسل دریایی و سورفاکتانت آنیونی قرار گرفته بودند به طور معناداری بیشتر بود. بین این دو گیاه، Viburnum در برابر تنش ناشی از آئروسل دریایی سازوکار کارآمد تری نشان داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
911 -925
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002139 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!