چالش ها و راه کارهای جرم یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده

پیام:
چکیده:

فضای سایبر مفهومی لاینفک از هزاره سوم است. هر روزه دست آوردهای فناورانه با هدف توسعه علم و بهبود زندگی، پدیده ای نوین را به جهان عرضه م یدارد. بدون تردید نمی توان به دلیل برخی سوءاستفاد ه های احتمالی، یک نوآوری را به کلی کنار گذاشت و از جنبه های مثبت آن منتفع نشد. پول های مجازی 3 که ارزهای رمزنگار یشده 4 از انواع آن است یکی از این نوآوری ها است که اخیرا مورد استفاده مجرمین نیز قرار گرفته است. هر چند جرایم ارتکابی از طریق این گونه ارزها در مقیاسی وسیع صورت می گیرد، اما پولشویی به دلیل ارتباطش با سایر جرایم و اینکه اصولا به نحو سازمان یافته انجام می گیرد اهمیت خاصی دارد. در مسیر جرم یابی پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده چالش هایی وجود دارد که کشف جرم را با دشوار ی های بسیاری رو به رو می سازد. در این مقاله ابتدا به این چال شها و دشواری ها پرداخته و راهکارهای مقابله با آنها مورد بررسی قرار می گیرد. این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسید که چالش های مذکور شامل مجهول ماندن هویت طرفین مبادله ارزهای رمزنگاری شده، نامعین بودن مبدا و مقصد تراکنش ها و همین طور فقدان دانش تخصصی و فنی لازم مجریان قانون است. در بخش راهکارها نیز با مطالعات صورت گرفته این نتیجه حاصل شد که هرچند موانعی بر سر راه جرم یابی جرایم سایبری و به خصوص پولشویی وجود دارد، لکن می توان با استفاده از شیوه هایی که خود از ویژگی های خاص فضای سایبری و ارزهای رمزنگاری شده است، موانع مذکور را تا حدودی مرتفع کرد. در این خصوصمی توان به ظرفیت نهادهای دولتی تخصصی در زمینه جرایم ناشی از ارزهای رمزنگاری شده، توانمندی های و تخصص اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، ارتقاء دانش فنی و تجربه پلیس و سایر مجریان قانون و همچنین گسترش همکاری های بین المللی اشاره کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
55 تا 73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2002847 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!