بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در تعیین هزینه تمام شده خدمات تصویری بیمارستان اردیبهشت بارویکرد معادلات همزمان

پیام:
چکیده:
روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) توانایی شناسایی دقیق هزینه ها و ارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد سیستم و افزایش کارآیی مراکز را دارد. هدف این مطالعه محاسبه بهای تمام شده خدمات رادیولوژی ارائه شده در سال 1391 به روش ABC و تعیین انحراف بهای تمام شده با تعرفه مصوب می باشد.پژوهش حاضر از نوع پژوهش کاربردی ست که به صورت مقطعی وگذشته نگر انجام-شده است، که پژوهشگر به بررسی و محاسبه بهای تمام شده تعداد 1077کلیشه خدمت در قالب 19 نوع مختلف تصویر برداری در بخش رادیولوژی بیمارستان اردیبهشت شیراز در سال 91 اقدام نموده است. داده های مورد نیاز پژوهش، ازطریق گزارشات، فرم های طراحی شده، مصاحبه با مسئولین وپرسنل بیمارستان و مشاهده مستقیم فعالیت های مراکز بیمارستان گردآوری شده و نیز بهای تمام شده خدمات بخش رادیولوژی با استفاده از روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت و با رویکرد تسهیم هزینه معادلات همزمان مراکز فعالیت صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده زیان ده بودن تمامی خدمات ارائه شده این مرکز فعالیت با رقم قابل توجه می باشد. که میانگین تعرفه های خدمات 625,626ریال و میانگین بهای خدمات ارائه شده 3,036,390ریال محاسبه گردیده که به طور میانگین در هرخدمت نشان دهنده 2,410,764ریال زیان می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
309 -314
لینک کوتاه:
magiran.com/p2005524 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!