تحلیل اثرات جهانی شدن بر کسری بودجه دولت ها : رهیافت همسان-سازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در فرآیند جهانی شدن، مناسبات مختلفی مانند توسعه روابط مالی بین کشورها را می توان در نظر گرفت که  ازجمله ی آن ها جهانی شدن  مالی است. جهانی شدن  مالی مفهومی است که به افزایش ارتباطات جهانی از طریق گسترش جریان های مالی بین المللی و سرمایه ای اشاره دارد. بنابراین می توان گفت هرگونه ارتباط مالی کشورها که با رویکردهای متفاوت منجر به گسترش ارتباطات جهانی شود، جهانی شدن مالی را توسعه می بخشد. این پژوهش به این موضوع پرداخته است که چگونه سیاست های یکپارچه سازی مالی بر هزینه ها و درآمدهای دولت های منتخب تاثیر گذاشته و برآیند این اثرات بر کسری بودجه و بدهی عمومی دولت چه اندازه است. در این راستا کسری بودجه 165 کشور عضو و غیر عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) در سال 2015 از طریق رهیافت همسان سازی (مچینگ) در ارزیابی برنامه که با استفاده از ضریب تمایل و وزن های کرنلی اجرا گردیده، با یکدیگر مقایسه شده اند. برای خالص کردن اثرات جهانی شدن مالی بر بدهی عمومی  و جدا کردن تاثیر بقیه ی متغیرها، عوامل موثر دیگر مانند تولید داخلی سرانه، مخارج دولت، مالیات ها و آزادسازی تجاری به عنوان مچ در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده بر این دلالت دارند که جهانی شدن مالی باعث افزایش کسری بودجه می گردد که از علل این تاثیر می توان به اجبار دولت ها به کاهش مالیات ها از جمله مالیات بر سرمایه برای جلوگیری از فرار سرمایه و هم چنین دسترسی آسان تر دولت ها به بازارهای مالی بین المللی برای تامین مالی مخارج و درنتیجه اخد وام های بیشتر اشاره کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006210 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!