جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران

پیام:
چکیده:
صندوق های بازنشستگی توجه خاصی به تعهدات بیمه های عمر و مستمری بازنشستگی دارند. از یک سو درآمد حاصل از فروش بیمه نامه های عمر و همچنین جریان نقدینگی ناشی از کسورات بازنشستگی برای صندوق های بازنشستگی بسیار بااهمیت است. از سوی دیگر درستی محاسبات بیمه ای درباره حق بیمه های دریافتی بر پایه مفروضات امید زندگی و احتمال بقا استوار است. ضرورت جدول زندگی مطمئن که امید زندگی و احتمال بقا را دقیق محاسبه کرده باشد در تعیین تعهدات آتی صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های بیمه که در عرصه فروش بیمه های عمر فعالیت می‏کنند، قابل چشم پوشی و مسامحه نیست. در حال حاضر محاسبات بیمه های عمر بر پایه آیین نامه بیمه مرکزی قرار دارد و اطمینان خاطر شرکت های بیمه ای را تامین می‏کند. صندوق های بازنشستگی این اطمینان را به پشتوانه حمایت های دولتی از کسری های احتمالی به دست می آورند. ولی هیچ یک ضرورت جدول زندگی مطمئن را کاهش نمی دهند. در این مقاله برای نخستین بار جدول خاص یک صندوق بازنشستگی و بر پایه ویژگی های آن ارائه می شود. در محاسبه جدول زندگی صندوق بازنشستگی صنعت نفت ایران، روش های ساخت جدول بررسی شده و تفاوت آن با دیگر جدول ها نشان داده می شود. همچنین آزمون های برازش فرازآوری که در مطالعات دیگر جداول زندگی ایران دیده نشده است مطرح می شوند. نتایج نشان می دهند که امید زندگی در صنعت نفت بیش از آنچه تصور می شده می تواند باشد که برای صندوق های بازنشستگی و بیمه نامه های عمر چشمگیر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013666 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!